42
345
Tin tức công ty
Phá dỡ vận chuyển phế thải Kim Mã
Phá dỡ vận chuyển phế thải Kim Mã
Cập nhật: 18/06/2016
Lượt xem: 574
Hợp đồng kinh tế: Phá dỡ vận chuyển phế thải Kim Mã

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TUẤN MẠNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

--------------***------------


HỢP ĐỒNG KINH TẾ

(V/v: Phá dỡ và vận chuyển phế thải)


Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2013

Căn cứ:

 • Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội;

 • Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội;

 • Khả năng và yêu cầu của hai bên.


Chúng tôi gồm có:


Bên thuê phá dỡ ,đào móng và vận chuyển phế thải (Bên A)

 • Bên A ông (bà): Phạm Quang Anh

 • CMND: 011686777

 • Địa chỉ: số nhà 42 ngõ 477 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội


Bên phá dỡ và vận chuyển phế thải (Bên B)

 • Bên B: Công Ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tuấn Mạnh

 • Đại diện ông (bà): Hoàng Xuân Tâm      Chức Vụ : Phó Giám Đốc

 • CMND Số: 013461974  Cấp ngày 23/11/2011   Tại Hà Nội

 • ĐTB: 0438691941         DĐ: 0904254557

 • MST: 0105583285

 • Tk số: 0301000301323 tại NH Ngoại Thương VN_ chi nhánh Hoàn kiếm

 • Địa chỉ: 157 ngõ 175/5 Phố Định Công – Hoàng Mai - Hà Nội


Hai bên bàn bạc và thống nhất thực hiện những điều khoản sau:

Điều 1: Nội Dung Hợp Đồng

 • Bên A giao cho bên B căn nhà số 42 ngõ 477 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

 • Diện tích căn nhà 54m2, 2 tầng 1 tum. Căn nhà và nhà liền kề trong tình trạng bị nghiêng.

 • Bên B có trách nhiệm phá dỡ toàn bộ căn nhà và vận chuyển toàn bộ bê tông gạch vỡ ra khỏi công trình. Phần tường chung của hai căn liền kề để lại.

 • Phần sắt thép, cửa và toàn độ đồ đạc trong căn nhà bên B được thu.

 • Bên B mua bạt và chịu trách nhiệm che chắn không làm ảnh hưởng và bụi bẩn tới hàng xóm .

 • Phần căn nhà nhận trọn gói là 7.000.000 VND(bảy triệu đồng)

-   Hình thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.


Điều 2: Trách nhiệm Bên A

 • Giao căn nhà như địa chỉ trên cho bên B thi công.

 • Có trách nhiệm làm các thủ tục cần thiết về căn nhà với các cơ quan chức năng và tạo điều kiện cho bên B thi công được thuận lợi.


 Điều 3: Trách nhiệm của bên B:

 • Điều động nhân công và máy móc, dụng cụ chuyên dùng để phục vụ cho việc phá dỡ và vận chuyển phế thải.

 • Chịu trách nhiệm về máy móc và an toàn lao động cho người thi công cũng như con người và tài sản khu vực liền kề.

 • Chịu trách nhiệm che chắn không để bụi bẩn ảnh hưởng đến đường phố và hàng xóm.


Điều 4: Thời hạn và hiệu lực của hợp đồng.

 • Hợp đồng này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có pháp lý như nhau.

 • Bên A và bên B có trách nhiệm thi hành đúng các điều khoản trong  hợp đồng này khi đã ký kết.

 • Mọi sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản và có xác nhận của hai bên mới có hiệu lực.

 • Bên nào sai hợp đồng thì bên ấy phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 • Hai bên liên hệ thường xuyên với nhau để theo dõi tiến triển công việc. - Khi có vấn đề gì chưa hợp lý trong lúc thi công, hai bên cùng nhau bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác.Nếu hai bên không giải quyết được thì nhờ đến Tòa Án Kinh Tế.


HÌNH THỨC THANH TOÁN:

 • Sau khi nghiệm thu Bên A thanh toán 100% giá trị hợp đồng đã ký cho Bên B bằng tiền mặt.

 • Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký kết.

 • Thời gian bắt đầu thi công ngày 15 tháng 05 năm 2013

 • Thời gian hoàn thành công trình ngày….. tháng…. Năm 2013


 

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2013

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B


Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
Bản in Email Quay lại
Lên đầu trang