42
345
Giới thiệu
Hợp đồng kinh tế
Hợp đồng kinh tế
(11/07/2016 - 814Lượt xem)
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ TUẤN MẠNH
------------- o0o -------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------- o0o -------------
  Hà nội, ngày 01 tháng 06 năm 2013
HỢP ĐỒNG KINH TẾ
(V/v: Cung cấp cát đen vận chuyển bằng xe ô tô 2,5 tấn tại công trình Kè Hồ Thủ Lệ Hà Nội)
Số:  01-1/06/2013/HĐKT
CĂN CỨ ĐỂ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG:
- Luật thương mại số 36/2005/QH11, ngày 14 tháng 06 năm 2005 do Quốc hội nước CHXHCNVN ban hành.
- Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ nhu cầu và khả năng cung cấp của hai bên.
Hôm nay, ngày 01 tháng 06 năm 2013. Chúng tôi gồm có:
1. Bên thuê (Bên A): Công ty CP Xây dựng và Phát Triển Nông Thôn 2
*     Địa chỉ         : Số 44 ngõ 120 đường Trường Chinh – Đống Đa – Hà Nội
*     Điện thoại   : 04.35762997 Fax: 04.35762984
*     Mã số thuế  : 0100102213
*     Tài khoản    : 2111 00000 12321
*     Ngân hàng : Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát Triển Việt Nam – CN Hà Nội
*     Đại diện       : Ông Nguyễn Khánh Toàn Chức vụ: Phó tổng giám đốc
2. Bên nhận (Bên B): CÔNG TY TNHH TM & DỊCH VỤ TUẤN MẠNH
*     Địa chỉ         : Số 157, ngõ 175/5, Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
*     Điện thoại   : 0912 214 214 Fax:
*     Mã số thuế  : 0105583285
*     Tài khoản    : 0301000301323
*     Ngân hàng : Ngoại Thương Việt Nam (VietcomBank), Chi nhánh: Hoàn Kiếm.
*     Đại diện       : Ông Hoàng Anh Tuấn             Chức vụ: Giám đốc
Hai bên thỏa thuận ký kết Hợp đồng kinh tế về việc bán cát đen vận chuyển bằng xe ô tô 2,5 tấn tại công trình Kè Hồ Thủ Lệ Hà Nội với các điều kiện, điều khoản như sau:
 
*  ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG:
ü  Bên B cung cấp cát đen vận chuyển bằng xe ô tô 2,5 tấn cho bên A tại công tình để phục vụ cho công trình Kè Hồ Thủ Lệ Hà Nội. Với đơn giá cụ thể như sau:
STT Nội dung Đơn vị Số lượng (m3) Đơn giá (đ/m3) Thành tiền (VNĐ)
1 Cát đen M3 1500 130.000 195.000.000
  Tổng tiền 195.000.000
  VAT 10% 19.500.000
  Thành tiền 214.500.000
 
Bằng chữ: Hai trăm mười bốn triệu năm trăm nghìn đồng chẵn.
 
*  ĐIỀU 2: TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:
·        Thời gian bắt đầu thi công: 01/06/2013
·        Thời gian hoàn thành:         31/12/2013
*  ĐIỀU 3:  TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN
v 2.1 Trách nhiệm của bên A:
ü  Bên A cử cán bộ theo dõi để nhận số lượng cát đen mà bên B cung cấp.
ü  Bên A đảm bảo mặt bằng, đường xá cho xe ô tô bên B có thể đổ được tại công trình Kè Hồ Thủ Lệ Hà Nội.
ü  Bên A tạo điều kiện thanh toán tiền cho bên B theo điều 4 của hợp đồng này.
v 2.2 Trách nhiệm của bên B:
ü  Bên B cử người giao số lượng cát cung cấp cho bên A theo từng ngày thực tế.
ü  Bên B bố trí xe ô tô cung cấp cát đen trên kịp tiến độ của bên A.
ü  Chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn lao động cho người và tài sản của mình.
 
 
*  ĐIỀU 4: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
§  Hàng tháng hai bên nghiệm thu số luợng cát đen, bên B căn cứ vào số lượng nghiệm thu và viết hóa đơn giá trị gia tăng, bên A căn cứ vào hóa đơn thanh toán 100% giá trị trên hóa đơn trong vòng 10 à 15 ngày kể từ ngày bên A nhận được hóa đơn hợp lệ.
§  Phương thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản theo tài khoản ngân hàng của bên B
*  ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
§  Hai bên cùng nhau cam kết thực hiện tốt các điều khoản đã ký kết trong hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện hai bên có trách nhiệm thông báo trước cho nhau những điều vướng mắc để cùng bàn bạc, giải quyết.
§  Trong quá trình thực hiện hợp đồng này nếu có xảy ra tranh chấp hoặc bất đồng ý kiến giữa bên A và bên B thì hai bên sẽ cố gắng giải quyết bằng cách thương lượng, hòa giải trên tinh thần thiện chí hợp tác.
§  Trường hợp hai bên không thể giải quyết bằng thương lượng thì các tranh chấp và bất đồng ý kiến đó sẽ phải đưa ra Toà án nơi có trụ sở của bên khởi kiện để giải quyết phán xét. Phán quyết của Toà án là quyết định cuối cùng buộc hai bên phải thực hiện. Bên vi phạm phải chịu toàn bộ án phí.
v Hợp đồng này được lập thành 04 bản như nhau, mỗi bên giữ 02 bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau.
           ĐẠI DIỆN BÊN A                                                       ĐẠI DIỆN BÊN B
 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
Bản in Email Quay lại
Các bài viết liên quan
Mẫu hợp đồng (11/07/2016) Cúng động thổ khởi công (11/07/2016)
Lên đầu trang