42
345
Giới thiệu
Mẫu hợp đồng
( 11/07/2016 - 625 Lượt xem )
Mẫu hợp đồng phá dỡ và đào móng nhà
Hợp đồng kinh tế
( 11/07/2016 - 535 Lượt xem )
Cúng động thổ khởi công
( 11/07/2016 - 540 Lượt xem )
Xây nhà và sửa nhà là một trong những việc quan trọng nhất của một đời người. Để những người sống trong ngôi nhà mới xây cất được khỏe mạnh, gặp mọi sự may mắn tốt lành thì khi tiến hành làm nhà nhất thiết phải chọn giờ Hoàng Đạo. Đây là một tập tục có tính chất lâu đời...
Lên đầu trang