42
345
VẬN CHUYỂN ĐẤT THẢI. ĐÁ. GẠCH
Vận chuyển chất thải -   0904254557
Vận chuyển chất thải - 0904254557
Cập nhật: 24/06/2016
Lượt xem: 638
Công ty Tuấn Mạnh chuyên thu gom vận chuyển chất thải nguy hại và không nguy hại từ các khu công nghiệp, khu chế xuất cũng như tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp sản xuất… với giá cả hợp lý nhằm tiết kiệm chi phí.

Công ty Tuấn Mạnh chuyên thu gom vận chuyển chất thải nguy hại và không nguy hại từ các khu công nghiệp, khu chế xuất cũng như tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp sản xuất… với giá cả hợp lý nhằm tiết kiệm chi phí.

Công ty Tuấn Mạnh đã trang bị một đội xe chuyên dụng phục vụ cho công tác vận chuyển chất thải với đầy đủ các dụng cụ cần thiết để ứng phó các sự cố có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển và được đảm bảo an toàn bằng hệ thống định vị GPS.

QUY TRÌNH VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI

+Tiếp nhận chất thải nguy hại:  

Tại chủ nguồn thải, nhân viên giám sát và đại diện khách hàng sẽ kiểm tra việc phân loại và dán nhãn chất thải nguy hại tại kho lưu chứa, kiểm tra việc cân xác định khối lượng chất thải nguy hại. Sau đó chất thải được bốc dỡ, bố trí sắp xếp lên phương tiện.

Nhân viên giám sát và đại diện khách hàng lập và ký xác nhận vào biên bản giao nhận chất thải và bộ chứng từ CTNH theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 của Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/04/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sau khi hoàn tất việc ký chứng từ thì tài xế sẽ điều chuyển phương tiện về nhà máy xử lý.

+Tiếp nhận chất thải không nguy hại:

Tại chủ nguồn thải, nhân viên giám sát và đại diện khách hàng sẽ kiểm tra việc phân loại chất thải tại kho lưu chứa đảm bảo không bị lẫn lộn với các loại chất thải khác, kiểm tra việc cân xác định khối lượng. Sau đó Chất thải được bốc dỡ, bố trí sắp xếp lên phương tiện.

Nhân viên giám sát và đại diện khách hàng lập và ký xác nhận vào biên bản giao nhận chất thải, tài xế sẽ điều chuyển phương tiện chứa chất thải về nhà máy xử lý.

Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
Bản in Email Quay lại
Lên đầu trang